Om Yoga
 Yoga rommer mange ulike tradisjoner og tilnærminger. Noen yogaformerer dynamiske, og fokuserer på styrke, dynamikk og energi. Andre er rolige og meditative.
Yogaen har tusenårige røtter, og ulike yogatradisjoner kom til vår del av verden ved at Indiske yogamestere fra tidlig på 1900 tallet reiste til Europa og USA for å undervise, og via europeere og amerikanere som deretter reiste til Østen for å studere yoga og meditasjon.
Nyere former for yoga har oppstått der tradisjonen møter enkeltindividers inspirasjon, kreativitet, og kunnskap.
I visse yogatyper løftes enkelte deler av tradisjonen frem som et resultat av egenerfaring og forskning – slik at undervisningen kan tilpasses ulike behov og interesser.
Den røde tråden i den fysiske yogapraksisen er tilstedeværelse i stillinger og bevegelser, samt oppmerksomhet på pusten. Pusten hjelper deg med å holde fokus, og er et redskap for avspenning og tilstedeværelse/mindfulness.
Gjennom økt tilstedeværelse kropp og pust kommer du nærmere deg selv.
Vi håper at du skal finne inspirasjon, ro og yogaglede i vårt studio.
(Teks skrevet av Line Minge for fedrikstad Yogafetival. )