Timeplan

Timeplan for Studio Shanti

Endringer kan oppstå. Du kan booke deg på alle våre oppsatte klasser i vår booking kalender. (Klasser som ikke står oppført i våres bookinsystem avholdes ikke. Bookingsystemet har alltid rett 🙂 (untatt når bookingsystemet er feil da.. Phu! ))