Timeplan

Timeplan for Studio Shanti

Endringer kan oppstå. Du kan booke deg på alle våre oppsatte klasser i vår booking kalender

(Klasser som ikke står oppført i våres bookinsystem avholdes ikke. Bookingsystemet har alltid rett 🙂 (untatt når bookingsystemet er feil da… Phu! ))  

Passet ikke tidene?