Konsultasjoner/massasje

Thai Vedic Livstil Konsultasjon

Med utgangspunkt i Ajurveda vil du får konkrete tips om hvordan forbedre din egen helse og hverdag. 

 Ayurveda er læren om fem elementer (Jord, Vann, Ild, Vind og Eter) og tre dosha (Kapha, Pitta og Vatta). Ved kunnskap og oppmerksomhet rundt elementene og med utgangaspunkt i Dosha vil du se hvordan livet påvirker deg i sin helhet og hvordan du med enkle grep kan komme mer i balanse. 

Yogaterapi

Yogaterapi tar sikte på å skape en kropp i balase, fysisk og energetisk. Vi gjør først en fysisk vurdering og du vil få spesialtilpassede øvelser for din kropp. 

HNLP coaching samtale. 

Har du ett mål du ønsker å nå eller noe du ikke føler du mestrer i den grad du ønsker? 

H(humanistic) N (nevro) L (lingvistic) P (programing) tilbyr en unik modell for Coaching som tar deg up – and beyond fra dine tidligere begrensninger.